ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №31 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა ცეცხლფარეში
სექტორი
რეგიონი იმერეთი
რაიონი ქუთაისი
ტელეფონი 0431273135
სამუშაოს დაწყების თარიღი29 ნოემბერი, 2021წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 200-0 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

1. კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) ჰქონდეს ცეცხლაფრეშისათვის საჭირო გადამზადება გავლილი, რასაც დაადასტურებს შესაბამისი სერთიფიკატით;


2. ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

    

    1 პირადობის მოწმობის ასლი;

    2 განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

    3 შესაბამისი სერტიფიკატის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);

    4 სამუშაო გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია (არსებობის შემთხვევაში).


3. ცეცხლფარეში ვალდებულია :


1. უზრუნველყოს სკოლის გათბობის სისტემის გამართულად მუშაობა;

2. ყოველ სასწავლო დღეს უზრუნველყოს გათბობის სისტემის ჩართვა და გამორთვა;

3. დაზიანების შემთხვევაში უზრუნველყოს გათბობის სისტემის შეკეთება;

4. განსაკუთრებული ყინვის დროს უზრუნველყოს გათბობის სისტემის გამართულად მუშაობისთვის ყველა საჭირო ღონისძიებების განხორციელება;

5. ზამთრის სეზონის დამთავრების შემდეგ უზრუნველყოს გათბობის სისტემის შემდგომი გამოყენების უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება.

სამუშაო არის სეზონური.


4.კონკურსი შესაძლებელია მოიცავდეს შემდეგ ეტაპებს:

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

ბ) გასაუბრება;


გამოქვეყნების თარიღი 22 ნოემბერი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 25 ნოემბერი, 2021წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS