ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ქალაქ ბათუმის №7 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა ფსიქოლოგი
სექტორი
რეგიონი აჭარა
რაიონი ბათუმი
ტელეფონი 577270290
სამუშაოს დაწყების თარიღი14 დეკემბერი, 2021წ.
სამუშაო საათები20 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 470-480 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

უმაღლესი განათლება ფსიქოლოგიაში;  ბავშვის კოგნიტური, ემოციური, ფუნქციური და კომუნიკაციური უნარების შეფასების გამოდილება; გუნდური მუშაობის უნარი. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის კოგნიტური, ემოციური და ფუნქციური უნარ-ჩვევების, კომუნიკაციისა და მეტყველების შეფასება, ასევე, სწავლისა და ქცევითი სირთულეების იდენტიფიკაცია; საგანმანათლებლო პროგრამის/ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების, განხორციელებისა და მონიტორინგის მიზნით მშობლებთან/კანონიერ წარმომადგენელთან და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ ყველა სხვა პირთან თანამშრომლობა; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის კოგნიტური უნარების გათვალისწინებით მასწავლებლებთან ერთად სასწავლო პროცესის დაგეგმვა; ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენაში მონაწილეობა; საგნის მასწავლებლებისა და სპეციალური მასწავლებლისათვის საგაკვეთილო პროცესის დაგეგმვაში კონსულტაციის გაწევა; მოსწავლის სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ყველა პირის ერთობლივი შეხვედრების უზრუნველყოფა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება ინფორმაციის გაცვლა და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა სასწავლო პროცესში; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ გაკვეთილებზე პერიოდული დასწრება, ბავშვის ქცევასა და საკლასო აქტივობებში მის ჩართულობაზე მონიტორინგის განხორციელება; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან მათი კოგნიტური, ქცევითი, სოციალური, ფუნქციური და სხვა უნარების გაუმჯობესების მიზნით ინდივიდუალური მუშაობის განხორციელება; თითოეულ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლესთან მუშაობის განრიგის, სამუშაო პროგრამის შედგენა და თითოეული ინდივიდუალური მეცადინეობის შემდეგ მოსწავლის მიღწევის მონიტორინგის განხორციელება; საჯარო სკოლისა და ინტეგრირებული კლასის მასწავლებლებისათვის, ასევე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა მშობლებისათვის კონსულტაციის გაწევა; სავალდებულოა რუსული ენის ცოდნა;

ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია ელ-ფოსტაზე batumi7@mes.gov.ge:

1. სამოტივაციო წერილი;

2. პირადობის მოწმობის ასლი;

3. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

4. შესაბამისი სერთიფიკატის ასლი;

5. სამუშაო გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია;

აქ განსაზღვრული დოკუმენტაციის არასრულად წარმოდგენის შემთხვევაში, დასაკავებელ თანამდებობაზე აღნიშნული კანდიდატურა არ განიხილება.

ა) კანდიდატების მიერ წარდგენილი განაცხადების გადარჩევა;

ბ) შერჩეულ კანდიდატებთან გასაუბრება;


გამოქვეყნების თარიღი 29 ნოემბერი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 10 დეკემბერი, 2021წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS