ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახელობის თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი თონეთის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა საქმისმწარმოებელი
სექტორი
რეგიონი ქვემო ქართლი
რაიონი თეთრი წყარო
ტელეფონი 591058626
სამუშაოს დაწყების თარიღი6 დეკემბერი, 2021წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 240 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

უმაღლესი განათლება (დამადასტურებელი დოკუმენტი); საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (დამადასტურებელი დოკუმენტი).

მოეთხოვება ადმინისტრაციული სამართლისა და შრომის კოდექსის ცოდნა, ევალება: 1.აწარმოოს სასკოლო დოკუმენტაციის აღრიცხვა, რეგისტრაცია; 2. გააკონტროლოს მოსწავლეთა მოძრაობა; 3.უზრუნველყოს სკოლის არქივის დაცვა და მოთხოვნის საფუძველზე შესაბამისი დოკუმენტაციის დამოწმებული ასლის გაცემა; 4. უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარო ინფორმაციის გაცემა; 5.მიიღოს შემოსული კორესპოდენცია, დაამუშაოს და დაარეგისტრიროს იგი; 6.უზრუნველყოს შემოსული კორესპოდენციის განხილვა და ადრესატისთვის მისი წარდგენა; 7. უზრუნველყოს დოკუმენტებზე მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა, დაბეჭდვა, ასლის გადაღება; 8. უზრუნველყოს მასწავლებელთა და თანამშრომელთა პირადი საქმეების მოწესრიგება და გააკონტროლოს მოსწავლეთა პირადი საქმეების წარმოება; 9.კონტროლი გაუწიოს დირექტორის ბრძანების, განკარგულების, დავალების ადრესატებამდე მიტანას.10.კომპიუტერული (საოფისე) პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Outlook) კარგად ცოდნა, სახელმწიფო ენის კარგად ცოდნა.

გამოქვეყნების თარიღი 30 ნოემბერი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 3 დეკემბერი, 2021წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS