ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა წაღვერის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა ცეცხლფარეში
სექტორი
რეგიონი სამცხე-ჯავახეთი
რაიონი ბორჯომი
ტელეფონი 577676760
სამუშაოს დაწყების თარიღი13 დეკემბერი, 2021წ.
სავარაუდო ხელფასი 250-290 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

ა) შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით საჯარო სკოლის წესდებით, შინაგანაწესით განსაზღვრული მოთხოვნები; გ) გაუფრთხილდეს სკოლის ქონებას, დაიცვას უსაფრთხოების წესები; ე) უზრუნველყოს სკოლის გათბობის სისტემის გამართულად მუშაობა; ვ) ყოველ სასწავლო დღეს უზრუნველყოს გათბობის სისტემის ჩართვა და გამორთვა; ზ) დაზიანების შემთხვევაში უზრუნველყოს გათბობის სისტემის შეკეთება; თ) განსაკუთრებული ყინვის დროს უზრუნველყოს გათბობის სისტემის გამართულად მუშაობისთვის ყველა საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; ი) ზამთრის სეზონის დამთავრების შემდეგ უზრუნველყოს გათბობის სისტემის შემდგომი გამოყენების უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; კ) კომპეტენციის ფარგლებში შეასრულოს სკოლის დირექტორის მითითებები და დავალებები.


გამოქვეყნების თარიღი 1 დეკემბერი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 10 დეკემბერი, 2021წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS