ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ავლიპე ზურაბიშვილის სახელობის ქალაქ სიღნაღის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა ფსიქოლოგი
სექტორი
რეგიონი კახეთი
რაიონი სიღნაღი
ტელეფონი 577988211
სამუშაოს დაწყების თარიღი , წ.
სამუშაო საათები10 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 300-320 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

1. კანდიდატი ფსიქოლოგის შტატზე უნდა აკმაყოფილებდეს რომელიმე შემდეგ მოთხოვნას:

• ჰქონდეს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ფსიქოლოგიაში;

• ჰქონდეს ფსიქოლოგთან მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება.

2. ერთწლიანი გამოცდილებასთან დაკავშირებით გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ რელევანტური სპეციალობების ახალ კურსდამთავრებული ბაკალავრების და მაგისტრების შემთხვევაში.

3. ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) სამოტივაციო წერილი;

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) განათლების დამდასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

დ) შესაბამისი სერტიფიკატის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);

ე) ინფორმაცია სამუშაო გამოცდილების შესახებ (არსებობის შემთხვევაში).

5. განცხადების გადარჩევას (პირის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა) წარდგენილი დოკუმენტების მიხედვით, უზრუნველყოფს კომისია.

6. მე-3 პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტაციის არასრულად წარმოდგენის შემთხვევაში დასაკავებელ თანამდებობაზე აღნიშნული კანდიდატურა არ განიხილება.

7. კონკურსი გაიმართება 2 ეტაპად:

ა) საბუთების გადარჩევა;

ბ) გასაუბრება.

გამოქვეყნების თარიღი 1 დეკემბერი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 10 დეკემბერი, 2021წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS