ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №159 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სკოლის ექიმი
სექტორი
რეგიონი თბილისი
რაიონი გლდანი-ნაძალადევი
ტელეფონი 577339274
სამუშაოს დაწყების თარიღი9 დეკემბერი, 2021წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 470 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

ჰქონდეს სახელმწიფო სერტიფიკატი საექიმო სპეციალობაში - "საოჯახო მედიცინა" ან "პედიატრია";

ფლობდეს საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებს სამომხმარებლო დონეზე;

იცოდეს სახელმწოფო ენა.

დამატებითი მოთხოვნები:

სასურველია ჰქონდეს სკოლის ექიმის თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება;

დამთავრებული ჰქონდეს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პედიატრიული ფაკულტეტი;

მონაწილეობდეს უწყვეტი პროფესიული განვითარების სისტემაში (უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამები, კონფერენციები და სხვა საექიმო სპეციალობის ფარგლებში)

წარსადგენი დოკუმენცია:

საექიმო სპეციალობაში/სპეციალობებში სახელმწიფო სერტიფიკატის ასლები;

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლი;

ავტობიოგრაფია/cv (მისამართი, ელ. ფოსტისა და საკონტაქტო ტელეფონის მითითებით)

უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები; სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები;

დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ კანდიდატის უწყვეტი პროფესიული განვითარების სისტემაში მონაწილეობას (მოწმობები, სერტიფიკატები და სხვა) ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

სამოტივაციო წერილი.

გამოქვეყნების თარიღი 1 დეკემბერი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 8 დეკემბერი, 2021წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS