ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ნოშრევან ჯიშკარიანის სახელობის მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ნაგვაზაოს საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი მოქალაქეობა
კლასი IX, X
სექტორი ქართული
რეგიონი სამეგრელო-ზემო სვანეთი
რაიონი მარტვილი
ტელეფონი 551091244
სამუშაოს დაწყების თარიღი18 იანვარი, 2022წ.
სამუშაო საათები5 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 160-200 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს ერთ-ერთ შემდეგ პირობას:

ა..ჩართული იყოს მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის ქემაში და მინჭებული ქონდეს შესაბამისი სტატუსი.

ბ.. დიპლომის მიხედვით ქონდეს მასწავლებლობის უფლება და ჩაბარებული ქონდეს საგნობრივი და პროფესიული კომპენტენციების დადასტურების გამოცდა

გ..დოქტორის ხარისხი ქონდეს განათლების ან შესაბამისი საგნობრივი ჯგუფის მიმართულებით

დ.უნდა ქონდეს განათლების მიმართულებით მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების მითითებით)

ე.იყოს 2015 წლის 1 იანვრამდე სერთიფიცირებული.

.სასურველია მასწავლებელს ქონდეს შესაბამის პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება.

განცხადების შეტანის წესი

განცხადების მიღება იწარმოებს 15 იანვრის ჩათვლით ელექტრონულად. ვაკანტური საათების დასაკავებლად კანდიდატმა ელექტრონულად უნდა გადმოაგზავნოს შემდეგი დოკუმენტაცია. ა) პირადობის მოწმობის ასლი, ბ) ავტობიოგრაფია/ CV გ)შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი. (უპირატესობა მიენიჭება მაგისტრის ხარისხის მქონე კანდიდატს) დ) სქემით განსაზღვრული სტატუსის მინიჭების დამადასტურებელი სერთიფიკატის ასლი. ე) შესაბამისი სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

დამატებითი ინფორმაცია

კონკურსი ტარდება ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე შერჩევა მოხდება წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, ხოლო მეორე ეტაპზე ჩატარდება გასაუბრება.

არასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება

განხილული აპლიკაციების საფუძველზე სკოლა დაუკავშირდება კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობისათვის მხოლოდ იმ კანდიდატებს,რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს

უპირატესობა მიენიჭებათ მასწავლებლებს,რომლებიც ფლობენ კომპიუტერულ საოფისე პროგრამებს.


გამოქვეყნების თარიღი 13 იანვარი, 2022წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 15 იანვარი, 2022წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS