სკოლა სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მიქელიანის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი
რეგიონი მცხეთა-მთიანეთი
რაიონი დუშეთი
ტელეფონი 591114189
სამუშაოს დაწყების თარიღი4 ოქტომბერი, 2021წ.
სამუშაო საათები18 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 548-600 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 უპირატესობა ენიჭება პირს, რომელსაც დამატებით:

- აქვს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების/ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სწავლების ან/და ზრუნვის გამოცდილება;

- აქვს გავლილი ტრენინგ-კურსები ინკლუზიური განათლების საკითხებზე (შეუძლია წარმოადგინოს შესაბამისი სერტიფიკატი);

- აქვს გავლილი სტაჟირება ინკლუზიური განათლების სფეროში;

- აქვს განათლების სისტემაში (სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება/პროფესიული საგანმანთლებლო დაწესებულება/სკოლა) მუშაობის გამოცდილება.

ან

სკოლის მოქმედი მასწავლებელი, რომელსაც აქვს 3 წლის მუშაობის სტაჟი და დიპლომში უწერია მასწავლებლის კვალიფიკაცია.

გამოქვეყნების თარიღი 20 სექტემბერი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 4 ოქტომბერი, 2021წ.