სკოლა სსიპ - ქალაქ ბათუმის №7 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი
რეგიონი აჭარა
რაიონი ბათუმი
ტელეფონი 577270290
სამუშაოს დაწყების თარიღი14 დეკემბერი, 2021წ.
სამუშაო საათები35 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 420-430 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

კანდიდატი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტის შტატზე უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

1. ჰქონდეს მინიმუმ პროფესიული განათლება, ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ან იყოს დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი;

2. ჰქონდეს მუშაობის, მოხალისეობის ან სტაჟირების მინიმუმ 4 თვიანი გამოცდილება;

3. ფლობდეს ინფორმაციას შეზღუდული შესაძლებლობების, განვითარების კანონზომიერების და დარღვევების შესახებ. ჰქონდეს მინიმალური კომპეტენცია ასისტირების სტრატეგიების და ქცევის მართვის საკითხებზე;

უპირატესობა ენიჭება პირს, რომელსაც დამატებით:

ა) აქვს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების/შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სწავლების ან/და ზრუნვის გამოცდილება;

ბ) აქვს გავლილი ტრენინგ კურსები იკლუზიური განათლების საკითხებზე (შეუძლია წარმოადგინოს შესაბამისი სერთიფიკატი);

გ) აქვს გავლილი სტაჟირება ინკლუზიური განათლების სფეროში;

დ) აქვს განათლების სისტემაში (სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება/პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება/სკოლა) მუშაობის გამოცდილება;

ე) სავალდებულოა რუსული ენის ცოდნა;

ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია ელ-ფოსტაზე batumi7@mes.gov.ge:

* სამოტივაციო წერილი;

* პირადობის მოწმობის ასლი;

* განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

*შესაბამისი სერთიფიკატის ასლი;

*სამუშაო გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია;

აქ განსაზღვრული დოკუმენტაციის არასრულად წარმოდგენის შემთხვევაში, დასაკავებელ თანამდებობაზე აღნიშნული კანდიდატურა არ განიხილება.

ეტაპები: 1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა; 2. გასაუბრება


გამოქვეყნების თარიღი 29 ნოემბერი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 10 დეკემბერი, 2021წ.