სკოლა სსიპ - ქალაქ ბათუმის №25 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი დაწყებითის მასწავლებელი
კლასი I
რეგიონი აჭარა
რაიონი ბათუმი
ტელეფონი 57730414244
სამუშაოს დაწყების თარიღი20 იანვარი, 2022წ.
სამუშაო საათები17 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 500-800 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილ შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გავლილი უნდა ჰქონდეთ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა და უნდა ჰქონდეთ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია;

ბ) მსურველებმა გაითვალისწინოს, რომ სკოლას ესაჭიროება დაწყებითი კლასების სამივე საგნის (ქართული, მათემატიკა, ბუნება) კომბინირებული მასწავლებელი .

კონკურსის ეტაპები:

განაცხადების გადარჩევას;

გასაუბრებას;

 დოკუმენტების გადარჩევის შემდეგ კომისია დაუკავშირდება მხოლოდ მეორე ეტაპზე (გასაუბრება) გადასულ კანდიდატებს.

(კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა გაითვალისწინეთ,  მასწავლებელი იქნება დამრიგებელიც)


გამოქვეყნების თარიღი 13 იანვარი, 2022წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 17 იანვარი, 2022წ.