სკოლა სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარბის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
კლასი I, II, V, VI
რეგიონი შიდა ქართლი
რაიონი გორი
ტელეფონი 577922565
სამუშაოს დაწყების თარიღი19 იანვარი, 2022წ.
სამუშაო საათები6 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 200-220 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1.მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

1. უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;

2. უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით;

3. უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის ან განათლების მიმართულებაში შემავალი დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

4. 2020 წლის ჩათვლით სერტიფიცირებული(საგანში მინიმუმ უფროსი მასწავლებლის წოდებით).

II კონკურსის ეტაპები მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

1.განაცხადების გადარჩევა;

2.გასაუბრება;

 კომისია დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, ვინც დააკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.

III დამატებითი ინფორმაცია:

1. კონკურსანტს უნდა შეეძლოს თანამედროვე ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენება სწავლების პროცესში.

2. კონკურსანტი უნდა იცნობდეს ეროვნულ სასწავლო გეგმას.

IV აღნიშნული თანამდებობა დროებითია,ძირითად შტატზე მომუშავე პედაგოგის სამსახურში გამოსვლამდე.

გამოქვეყნების თარიღი 13 იანვარი, 2022წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 17 იანვარი, 2022წ.