სკოლა სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ თივის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სპეციალური მასწავლებელი
რეგიონი კახეთი
რაიონი ყვარელი
ტელეფონი 577122308
სამუშაოს დაწყების თარიღი15 სექტემბერი, 2022წ.
სამუშაო საათები45 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 250-480 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

სეციალური მასწავლებლის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატი სავალდებულოა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

ა) უნდა ჰქონდეს უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ბ) სასურველია ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით;

გ)ა უპირატესობა მიენიჭება ინკლუზიური განათლების 120 სთ. ტრენინგ გავლილ მასწავლებელს ;

დ) ჰქონდეს უფლება სპეციალური მასწავლებლის ადგილის დასაკავებლად.

ე) სასურველია ჰქონდეს სამუშაო გამოცდილება.

ვ) ფსიქოლოგი.

ზ)იცოდეს კომპიუტერული პროგრამები საჭიროების დონეზე

  კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:

ა) შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;

ბ) შესაბამისი სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

გ )სპეც მასწავლებლის/ფსიქოლოგის სერთიფიკატი.

კონკურსი ტარდება ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე შერჩევა მოხდება წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, ხოლო მეორე ეტაპზე ჩატარდება გასაუბ

გამოქვეყნების თარიღი 20 ივნისი, 2022წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 24 აგვისტო, 2022წ.