სკოლა შპს ედისონის სახელობის სკოლა ნოვაცია
სკოლის ტიპი კერძო
თანამდებობა სკოლის ექიმი
რეგიონი თბილისი
რაიონი ისანი-სამგორი
ტელეფონი 275-58-05
სამუშაოს დაწყების თარიღი15 სექტემბერი, 2022წ.
სავარაუდო ხელფასი 0 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

სკოლის ექიმად მუშაობისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს, საქართველოს ან უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული, საქართველოს კანონმდებლობით აღიარებული სამედიცინო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი და დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატი რომელიმე შემდეგ სპეციალობაში: ა) „პედიატრია“; „საოჯახო მედიცინა“; გ) „ზოგადი პროფილის ექიმი პედიატრი“

2) ფლობდეს საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებს სამომხმარებლო დონეზე;

3) იცოდეს სახელმწიფო ენა.

ექიმის კომპეტენცია განისაზღვრება 2022 წლის 21 მარტის №41/ნ/01-23/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სკოლების სამედიცინო პერსონალის საქმიანობის სტანდარტისა და სამედიცინო მომსახურების სივრცის ფუნქციონირების წესის შესაბამისად.

• განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, სახელმწიფო სერტიფიკატი სამედიცინო სპეციალობაში;

• სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

• ავტობიოგრაფია (CV), რომელშიც მითითებული იქნება მისამართი, ელექტრონული ფოსტა და საკონტაქტო ტელეფონი;

• სამოტივაციო წერილი;

დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადები 21.06.2022 – 21.07.2022

კონკურსის ეტაპები;

• განცხადების გადარჩევა;

• გასაუბრების თარიღი - 22.07. 2022 წ.

ექიმის ხელფასის ოდენობა განისაზღვრება შეთანხმებით.

 მსურველი/აპლიკანტი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) დარეგისტრირების გზით.


გამოქვეყნების თარიღი 21 ივნისი, 2022წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 21 ივლისი, 2022წ.