სკოლა შპს ევროპული სკოლა
სკოლის ტიპი კერძო
თანამდებობა სკოლის ექიმი
რეგიონი თბილისი
რაიონი ვაკე-საბურთალო
ტელეფონი +995577710037
სამუშაოს დაწყების თარიღი28 ივნისი, 2022წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 500-2000 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

ფუნქცია-მოვალეობები:

• მოსწავლეთა იმუნიზაციის სტატუსის შესწავლა;

• მოსწავლეთა ჯანმრთელობის მონიტორინგი;

• იმუნიზაციის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება;

• ბავშვებსა და მოზარდებში იმ სიმპტომებისა და სინდრომების გამოვლენა, რომლებიც მოითხოვს პირველად და გადაუდებელ დახმარებას;

• პირველადი და გადაუდებელი დახმარების გაწევა (სასწრაფო სამედიცონო დახმარების მოსვლამდე);

• საჭიროების შემთხვევაში სასწრაფო სამედიცონო დახმარების დროულად გამოძახება, მშობლის ინფორმირება;

• სპეციალური სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება;

• განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მოსწავლეების აღრიცხვაზე აყვანა;

• ინფექციური დაავადებების პრევენციის ღონისძიებების დაგეგმვა;

• გეგმიური და მიმდინარე ეპიდსაწინააღმდეგო სანიტარულ-ჰიგიენური პფოფილაქტიკური ღონისძიებების დაგეგმვა და მათი განხორციელების ხელის შეწყობა, კონტროლი;

• ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება;

• მოსწავლეთა, მშობელთა და სკოლის პერსონალის სამედიცინო-პროფილაქტიკური განათლების უზრუნველყოფა (ჰიგიენის, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის და სხვა საკითხებზე ).

• საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების/სკოლების სამედიცინო პერსონალის საქმიანობის სტანდარტისა და საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში/სკოლებში სამედიცინო მომსახურების სივრცის (კაბინეტი/პუნქტი) ფუნქციონირების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 21 მარტის N41/ნ/01-23/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ ფუნქციები.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება

• უმაღლესი სამედიცინო განათლება

• დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერთიფიკატი რომელიმე შემდეგ სპეციალობაში: პედიატრია, საოჯახო მედიცინა, ზოგადი პროფილის ექიმი პედიატრი.

გამოცდილება

• მინიმუმ 5 წლიანი მუშაობის გამოცდილება სასურველია პედიატრად/მკურნალ ექიმად.

ცოდნა, უნარები და შესაძლებლობები:

• პროფესიული ცოდნა;

• ბავშვთა უფლებების კონვენციის ცოდნა:

• საქართველოს მთავრობის იმ საკანონდებლო აქტების ცოდნა, რომლებიც ეხება სკოლამდელი აღზრდისა და ზოგადი განათლების დაწესებულებებს;

• სასურველია რუსული და ინგლისური ენების ფლობა.

კომპიუტერული პროგრამები:

• Microsoft Office

პიროვნული მახასიათებლები:

• პასუხისმგებლობა;

• ორგანიზებულობა;

• ყურადღებიანობა;

• დეტალებზე ორიენტირებულობა;

• ინსტრუციებისა და პროცედურების დაცვის უნარი.


გამოქვეყნების თარიღი 21 ივნისი, 2022წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 26 ივნისი, 2022წ.