სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №37 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი
რეგიონი თბილისი
რაიონი ძველი თბილისი
ტელეფონი 2952707
სამუშაოს დაწყების თარიღი15 სექტემბერი, 2022წ.
სამუშაო საათები15 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 240 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

უმაღლესი პედაგოგიური ან/და ფსიქოლოგიური განათლება;

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან/მოსწავლეებთან მუშაობის გამოცდილება; 

ეროვნული სასწავლო გეგმის ცოდნა; ინდგეგმაზე მუშაობა. 

სასურველია:

რთული ქცევის მქონე ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება; 

 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება.


კონკურსი ჩატარდება 2 ეტაპად პირველი ეტაპი განცხადებების გადარჩევა, მეორე ეტაპი გასაუბრება

გამოქვეყნების თარიღი 22 ივნისი, 2022წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 29 აგვისტო, 2022წ.